Doujinshi

[Doujinshi] แอนโธ aph@Comic Season4

posted on 18 Dec 2010 20:15 by onosaka in Doujinshi
มาแปะช้าไปไหม?

ขายของค่า~

- - - - - - - - - -

แอนโธลงงาน Comic Season#4

 
 
แอนโธ aph เล่มแรกที่ทำเอาเกือบตายคาคอม

รายละเอียดในเล่ม

[Doujinshi] Lithuania x Poland by Satan-sama
[Doujinshi] USA x UK by Jenovalentine (O.Sayuri)
[Doujinshi] UK x Spain by Manese
[Doujinshi] Japan x China by Graziejp
[Fiction] Canada x Ukraine by Lolic-on
[Fiction] Russia x USA by Momoshiro 
 
ราคา 180 บาท
 
บูธอยู่ที่ตำแหน่ง D7 - 8 ค่ะ
 
 
รูปใหญ่จิ้มที่รูปเล็กนะคะ

นอกจากนี้ก็คงมีพวงกุญแจอีกนิด ๆ หน่อย  ๆ

ฟิคของ Momoshiro เพิ่มอีกค่ะ

ยังไงก็แวะไปเจอกันที่งานได้นะคะ