About This Blog

posted on 27 Feb 2012 20:43 by onosaka
... กำลังจะกลายเป็นอาร์ตบล๊อกค่ะ ...

... คอมมูไปสิงที่ ono-sayuri นะคะ ...
 
ไม่ได้ลบเอนทรี่เก่า ๆ นะคะ

แต่ว่าเกี่ยวกับคอมมูจะย้ายไปอีกบล๊อกถาวรเลยค่ะ